Παρουσίαση εταιρείας

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1979 στην Αθήνα από τον Θεόδωρο Κ. Λαμπρόπουλο με την επωνυμία Θ. Λαμπρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε, έχοντας ως αντικείμενο τη κατασκευή και συντήρηση κλιματισμού και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Στη συνέχεια ανέπτυξε δράση στο τομέα εκπόνησης μελετών και κατασκευής οικοδομικών έργων, με στόχο τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των κατασκευαστικών έργων και μελετών.

Με αφετηρία τη ποιότητα εργασίας, την υπευθυνότητα και την αυστηρή τήρηση χρονοδιαγράμματος εκτελέσθηκαν έργα με πλήρη επιτυχία, δημιουργώντας μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και επιβεβαιώνοντας το βασικό άξονα της φιλοσοφίας και της πρακτικής μας, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα. Από το 2006 η εταιρεία μας έχει την επωνυμία Δ. Λαμπρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Με βάση τα επιτεύγματα όλων αυτών των ετών λειτουργίας της, η Δ. Λαμπρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει καταφέρει να τυγχάνει πλέον, αναγνώρισης και αποδοχής από τη πελατεία της για τις υπηρεσίες που παρέχει, τόσο σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, όσο και σε ιδιώτες. Προσαρμοσμένη στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σημερινής εποχής, έχει διευρύνει τους τομείς της δραστηριότητας της, επιτυγχάνοντας με αυτό το τρόπο να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των πελατών της σε όλη την επικράτεια.

Από το 1979 η εταιρεία διατηρεί μόνιμο προσωπικό όλων των απαραίτητων τεχνικών ειδικοτήτων. Από το 2000, διαπιστώθηκε η ανάγκη για εξέλιξη στον χώρο μελετών, εκτέλεσης ειδικών έργων και διαχείριση έργου, και δημιουργήθηκε μια ομάδα έμπειρων Μηχανικών, αποτελούμενη απο έμπειρους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Ασφαλώς, λόγω της πολυετούς πορείας στο χώρο, η εταιρεία διατηρεί πολύ καλή συνεργασία με πολλούς αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες.

Σήμερα, η εταιρεία μας είναι μια σύγχρονη, και ανταγωνιστική Ελληνική επιχείρηση που δρα με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη, ώστε να υλοποιείται το όραμα των ιδρυτών της αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των στελεχών της.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές υπηρεσίες κτιρίων, διεκπεραιώνοντας έργα, όπως εκπόνηση μελετών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, εφαρμογή των μελετών, κατασκευή, μόνιμη συντήρηση κτιρίων καθώς και ενεργειακή διαχείριση κτιρίων.

Τα μέλη της εταιρείας έχουν φέρει εις πέρας από το 1979, πάνω από 1000 έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιδρυμάτων, έως πολυσύνθετων τραπεζικών, ξενοδοχειακών και εργοστασιακών εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία έχει απόλυτη δυτική φιλοσοφία, δίνοντας βαρύτητα στην εξειδίκευση του προσωπικού, έχοντας διαμορφώσει τμήματα σύμφωνα με τους τομείς απασχόλησης, τα οποία εξειδικεύονται με σεμινάρια βελτίωσης όταν απαιτείται, ώστε να λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία στο αντικείμενο τους.