Κατασκευή

Η εταιρεία μας έχοντας έμπειρα στελέχη παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα κατασκευής κτιριακών υποδομών, έχοντας ολοκληρώσει πληθώρα κατασκευών για κτίρια ειδικών προδιαγραφών

Κατασκευή τραπεζικών καταστημάτων

Κατασκευή επαγγελματικών χώρων

Κατασκευή ειδικών ΗΜ έργων

Κατασκευή και ανακατασκευή κατοικιών

Κατασκευή καταστημάτων

Κατασκευή ειδικών κτιρίων (datacenter)

Διαχείριση έργων (project management)