Μελέτη

Η εταιρεία μας έχοντας έμπειρα στελέχη παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα μελέτης κτιριακών υποδομών, έχοντας ολοκληρώσει μελέτες εφαρμογής για κτίρια ειδικών προδιαγραφών

Αρχιτεκτονική Μελέτη και InteriorDesign

Ενεργειακές Μελέτες

ΗΜ Μελέτες - Ειδικών Κτιρίων

ΗΜ Μελέτες

Μελέτες Πυρασφάλειας

Τεχνικές Εκθέσεις

Τεχνο – οικονομικές Μελέτες

Αξιολόγηση επενδύσεων

Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας